Decoratie

Wat betekent SDCM?

SDCM staat voor Standard Deviation Colour Matching. Deze waarde bepaalt de nauwkeurigheid van de kleurtemperatuur en wordt aangegeven met de MacAdam ellipsen volgens de norm CIE1964.
Bij LED verlichting is het vaak een hele opgave om een constante lichtkleur te produceren.
Om een constante lichtkleur te kunnen produceren moeten kleurverschillen inzichtelijk gemaakt worden.

Lichtkleuren meten

Wit licht bestaat uit rood (R), groen (G) en blauw (B) en wordt genoteerd in percentages. Bijvoorbeeld: 30% groen, 50% rood en 20% blauw.
De som van deze percentages zal altijd 100% zijn.
De aanwezigheid van een bepaalde kleur kan variëren en dus een bepaalde kleur opleveren.

Indien er twee van de drie kleur slechts gemeten worden kunnen we altijd de derde kleur zelf aanvullen omdat de som altijd 100% is.
Daarom kunnen kleuren altijd met 2 getallen worden gespecificeerd en worden kleurcoördinaten genoemd.
Dit wordt dan ook gedaan voor lichtkleuren, die nooit helemaal wit zijn, maar warm-, neutraal, of koelwit zijn.

SDCM – Waarneembare kleurverschillen

SDCM, oftewel de Standaard Deviatie Colour Matching wordt vaak gecombineerd met de zgn. MacAdams ellips.
MacAdams heeft in 1942 al onderzocht hoe en wanneer mensen lichtkleurverschillen waarnemen. Hij heeft de kleurcoördinaten bepaald van het gebied waarin 50% van de proefpersonen een kleurverschil observeerden en 50% niet.
Dit wordt 1 SDCM genoemd en blijkt een ellips vorm te hebben.
Vandaar dat het ook wel 1 MacAdams ellips wordt genoemd.

Is er nu een lichtkleur die 2 SDCM afwijkt dan zal het aantal mensen dat kleurverschil observeert toenemen, want de ellips is 2x zo groot geworden. In de praktijk zullen de meeste bekende fabrikanten tussen 4 en 7 SDCM produceren.

Ciexy1931 Macadam (2)

Wanneer de SDCM waarden zich tussen de 1 en 3 bevinden zal men nauwelijks kleurverschillen kunnen waarnemen. Wanneer de SDCM waarde niet optimaal is, zullen er vooral kleurverschillen worden waargenomen wanneer er een wit oppervlak wordt uitgelicht. 

Bij de productie van onze armaturen en LED-strips hechten we erg veel belang aan het ontwerp want onvoldoende koeling en te veel spanning op de LED kunnen namelijk een negatieve invloed hebben. Een vaak voorkomend probleem bij goedkopere armaturen en strips is dat na duizend branduren de kleurkwaliteit enorm achteruit gaat.

De Integratech Led-Strips bereiken een waarde van 3 SDCM waardoor er dus nauwelijks of geen kleurverschillen zullen waargenomen worden. Dit resultaat wordt bereikt door de LED-chips te selecteren op 1 binning.