Decoratie

Wat is het verschil tussen een geïsoleerde of niet geïsoleerde driver?

Met het steeds toenemende belang van energiebesparing en de aanzienlijk dalende kosten, zijn LED-armaturen steeds gangbaarder geworden. De kerncomponent van een LED-armatuur is de driver, die de veiligheid en levensduur van een LED-armatuur bepaalt. Volgens de veiligheidsvoorschriften voor LED-drivers moeten de dim-ingang en de driver-uitgang een zekere basisisolatie hebben. De bedoeling hiervan is het voorkomen dat een dimmer aangesloten wordt op een niet-SELV-circuit (Separated Extra Low Voltage). Dit met de bedoeling om het risico op elektrische schokken aanzienlijk te verminderen. Dit artikel analyseert geïsoleerde en niet-geïsoleerde LED-drivers vanuit 2 standpunten: veiligheid en levensduur.

Veiligheid

Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, zijn de primaire en secundaire zijde van de geïsoleerde LED-driver geïsoleerd door een transformator en een optocoupler en voldoet de isolatieafstand tussen de printbanen aan de eisen van de veiligheidsvoorschriften. Wanneer zich aan de primaire zijde een abnormale situatie voordoet, zal de netspanning niet rechtstreeks naar de secundaire kant stromen, wat geen schade aan het toestel zal veroorzaken. Het is een veilig mechanisme, zowel voor gebruikers als voor lampfabrikanten.

Isolated Driver Isolated Driver 2

Is het veilig om een ​​niet-geïsoleerde LED-driver te gebruiken ?

De niet-geïsoleerde LED-driver zelf is zeker niet veilig, maar dit heeft geen invloed op de naleving van de veiligheidsvoorschriften aangezien de isolatieafstand en de veiligheidsbeoordelingen worden overgelaten aan de fabrikanten van verlichtingsarmaturen. Het gevolg is dat sommige bekende fabrikanten van verlichtingsarmaturen gewoon de niet-geïsoleerde LED-driver gebruiken en de veiligheid beoordelen op basis van het hele verlichtingssysteem. Met het bovengenoemde idee moeten armatuurfabrikanten vooral de isolatie van de armatuur versterken wanneer zij een niet-geïsoleerde driver kiezen, anders lopen de installateur en de gebruiker het risico van een elektrische schok als gevolg van elektrische lekkage. Niet-geïsoleerde LED-drivers die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften garanderen echter geen absolute veiligheid. Het is van cruciaal belang om bij het ontwerp van armaturen rekening te houden met de gebruiksomstandigheden en de compatibiliteit van LED-drivers om het risico van elektrische schokken te beperken.

Levenscyclus


Eerlijk gezegd is het moeilijk om het verschil in levenscyclus tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde LED-drivers nauwkeurig te analyseren. De levenscyclus is evenredig met de BOM-kosten, en beide typologieën kunnen een hoge levenscyclus bereiken. Echter, de meeste niet-geïsoleerde producten worden gebruikt in een meer concurrerende industrie en de gemiddelde levensduur is lager dan geïsoleerde producten als gevolg van het ontwerp en de zwakke overspanning tolerantie. De niet-geïsoleerde driver heeft geen transformatorisolatie zoals een geïsoleerde driver, die spanningsschommelingen verhindert naar de secundaire kant te stromen en schade aan de LED bron te veroorzaken. Als het piekspanningsprobleem van de niet-geïsoleerde LED-driver niet goed wordt aangepakt, zal de LED bron direct met de piekspanning te maken krijgen, wat leidt tot een lagere levenscyclus in vergelijking met de geïsoleerde LED-driver.

Hoewel niet-geïsoleerde LED-drivers het voordeel hebben van een lagere kost en hoge efficiëntie verkiest Integratech te werken met geïsoleerde drivers die de veiligheid garanderen en een hoge levenscyclus garanderen.